Privaatsuspoliitika

Pikter Grupp OÜ kaitseb klientide ja kasutajate privaatsust. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Isikuandmete kogumine
Isikuandmed on andmed, mida Pikter Grupp OÜ kogub kliendiga sõlmitud lepingu täitmisel või temaga ühenduse võtmiseks.
Isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

  • veebilehe kaudu esitatud kontaktandmed (nt nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress jms), sealhulgas ostu või tellimuse sooritamisel esitatud andmed
  • veebisaidi kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu laekuvad andmed
  • avalikest allikatest kättesaadavad andmed

Isikustamata andmete kogumine
Kogume ka isikustamata andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (nt sugu, vanus, keeleeelistus, asukoht). Klientide isikustatud andmete alusel moodustatakse üldistatud isikustamata klienditegevuse andmekogum.

Kogutud isikuandmete kasutamine
Kogutud isikuandmeid kasutatakse teile meie teenuste ja toodete pakkumiseks ning muude kohustuste täitmiseks, mis meil võivad teie ees olla. Lisaks võidakse kogutud isikuandmeid kasutada meie ja teie vahelise kliendisuhte arendamiseks ning kohaldatavate õigusaktidega lubataval määral ka teavitamiseks, reklaamiks ja turunduseks ning statistilistel eesmärkidel.
Üldistatud klienditegevuse andmeid kasutatakse selleks, et selgitada välja kõige huvipakkuvamad tooted ja veebilehe osad ning saadud info põhjal parandada tootesortimenti ja täiustada ettevõtte veebilehte.

Isikuandmete kaitse ja avaldamine
Pikter Grupp OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Me ei avalda teie andmeid kolmandale osapoolele teie loata või seadusel põhineva aluseta. Pikter Grupp OÜ jätab endale õiguse edastada teie nimi, aadress ja telefoninumber veoteenuse pakkujale selleks, et teie tellitud kaup kohale toimetada.

Turvalisus
Ostude sooritamine Pikter Grupp OÜ e-poes toimub läbi krüpteeritud pangalingi, mis tagab ostja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Oleme rakendanud vajalikke tehnilisi ja organisatoorseid meetmeid isikuandmete kaitsmiseks kõrvaliste isikute ning tahtmatu või ebaseadusliku kustutamise, muutmise, avalikustamise, edastamise või muul viisil töötlemise eest. Pikter Grupp OÜ ei vastuta kolmandate isikute ligipääsu eest kasutaja või kliendi enda kontrolli all olevatele seadmetele, internetile ning selle turvalisusele.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused
Pikter Grupp OÜ veebisaiti kasutades, veebilehelt oste sooritades või kasutajakontot luues oled meie privaatsuspoliitika põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika tingimusi muuta ilma kasutajat sellest teavitamata.
Privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust aadressil info@küttematerjal24.ee.